LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 11-15 TUỔI

Kỳ thi tiếng Anh Cambridge English Language Assessment là một hệ thống câu hỏi nhằm đánh giá một cách khách quan nhất trình độ, kiểm tra một cách cẩn trọng kỹ năng tiếng Anh của học viên với nhiều cấp độ, được đảm trách bởi Hội đồng Khảo thí của Đại học Cambridge, Anh Quốc (một tổ chức đứng đầu thế giới về các kì thi tiếng Anh). Mỗi chứng chỉ đều tập trung vào từng cấp độ của Khung Tham chiếu ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), các chứng chỉ này tạo động lực cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ giúp họ học tiếng Anh và phát triển các kỹ năng thực tế cho cuộc sống..

:
Chương trình học khác
LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 11-15 TUỔI

LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 11-15 TUỔI

Kỳ thi tiếng Anh Cambridge English...
LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 7-10 TUỔI

LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 7-10 TUỔI

Kỳ thi tiếng Anh Cambridge English...
LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 4-6 TUỔI

LỚP TIẾNG ANH THỰC NGHIỆM CHO TRẺ 4-6 TUỔI

Kỳ thi tiếng Anh Cambridge English...
0917.283.223