Giải đề IELTS Writing Task 2 | Topic: Shopping & Car
Bài viết dưới đây cung cấp một Positive & Negative Essay Sample trong IELTS Writing Task 2. Thông qua việc chữa đề thi thật, bạn sẽ hình dung được [...]
Ngày đăng: 14/07/2022
Topic: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY | Bài mẫu và Từ vựng IELTS  Writing Part 3
Topic: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Part 3
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 14/07/2022
TOPIC: PURCHASE | Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3
TOPIC: PURCHASE | Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 14/07/2022
Describe something that you can’t live without | IELTS Speaking Part 2 Sample
Describe something that you can’t live without | IELTS Speaking Part 2 Sample
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 13/07/2022
Topic: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY | Bài mẫu và Từ vựng IELTS  Writing Part 4
Topic: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Part 4
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 14/07/2022
TOPIC: PURCHASE | Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 4
TOPIC: PURCHASE | Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 4
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 13/07/2022
Describe something that you can’t live without | IELTS Speaking Part 3 Sample
Describe something that you can’t live without | IELTS Speaking Part 3 Sample
Dưới đây là hướng dẫn trả lời cho Topic PURCHASE – IELTS Speaking Part 3 do thầy Tùng Phan – giáo viên của The IELTS Workshop thực hiện. Cùng tham khảo […]
Ngày đăng: 19/08/2022
Đăng ký tư vấn
captcha

Thông tin liên lạc

captcha
0917.283.223