chương trình Ôn thi lớp 10

Bao gồm nhiều khóa học chuyên sâu theo nhiều kỹ năng khác nhau. Mỗi khóa học tập trung vào những tình huống kinh doanh cần sử dụng những kỹ năng chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên cho các kỹ năng đặc biệt để giúp giao tiếp tự tin và hiệu quả.

- Kỹ năng viết trong kinh doanh

- Kỹ năng hội họp

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Kỹ năng đàm phán

- Phát âm chuẩn

V.v…..

:
0917.283.223