LỚP HỌC IELTS ONLINE

Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ Đắm mình trong tiếng Anh (Immerse yourself in English)? Đắm mình trong tiếng Anh có nghĩa là bạn phải luôn nghĩ, nghe và nói tiếng Anh trong một môi trường mà mọi người chỉ sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau. Đến với các tiết học ở trung tâm Ngoại ngữ THT-i CENTRE, các bé được tiếp cận đến những tri thức đầu đời thông qua bài giảng số hóa 100%, video, các hoạt động thực hành phong phú và được vận dụng đa dạng trong suốt các tiết học. Các bé sẽ được tương tác đa chiều với giáo viên nước ngoài, với các bạn đồng trang lứa và đặc biệt là với bảng tương tác thông minh – một giáo cụ hiện đại, nhờ đó khơi dậy trí tưởng tượng, phát triển tư duy tự nhận thức, hình thành bước nền cơ bản về thế giới quan.

.

: TRẺ EM TỪ 3-5 TUỔI
Xem bài giảng mẫu tại đây:
LỚP HỌC IELTS ONLINE
0917.283.223